LeukOmteLeren wordt gemaakt doordat vele organisaties en mensen met elkaar samen werken: De gastdocenten uit het Arnhemse bedrijfsleven en maatschappelijk leven, de vele vrijwilligers, drie beroepskrachten en een betrokken vijfkoppig bestuur.

LeukOmteLeren heeft twee jaarcoördinatoren in dienst. Zij zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de jaargroepen. De programmamanager is eindverantwoordelijke en tevens verantwoordelijk voor alle algemene zaken binnen LeukOmteLeren.

Programmamanager Channa Woudenberg channa.woudenberg@leukomteleren.nl
Jaarcoördinator eerstejaars Laura Jeurissen laura.jeurissen@leukomteleren.nl
Jaarcoördinator tweede- en derdejaars Tess Assen tess.assen@leukomteleren.nl

Bestuurssamenstelling

In de samenstelling van het bestuur is er rekening mee gehouden dan deze een goede vertegenwoordiging van belangrijke stakeholders representeert. Het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en bedrijfsleven  dienen minimaal in het bestuur vertegenwoordigd te zijn. 

Bestuurders

Naam Vertegenwoordiger voor Bestuursfunctie
Karel Rietdijk Bedrijfsleven Voorzitter
Anne Marie van Lanen Voortgezet onderwijs Algemeen bestuurslid
Peter Burgers Onderwijsachterstandenbeleid Penningmeester
Sierik Groep Bedrijfsleven Algemeen bestuurslid
Hetty Grotendorst Primair onderwijs Algemeen bestuurslid