LeukOmteLeren is een stichting: we hebben geen winstoogmerk. We zijn daarnaast door de belastingdienst aangemerkt als ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling.

Ben je benieuwd naar ons beleid of de (financiële) jaarverslagen? Klik op de onderstaande links en bekijk deze documenten.

Jaarplan 2013-2014

Jaarplan 2014-2015

Jaarplan 2015-2016 

In het jaarplan leest u welke doelstellingen en plannen het bestuur heeft gesteld voor LeukOmteLeren.

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014 – 2015

Jaarverslag 2015  

Jaarverslag 2016 – 2017 

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017-2018

Het jaarverslag beschrijft het financiële en inhoudelijke jaarverslag van de genoemde boekjaren. Bent u benieuwd naar financiële en inhoudelijke jaarverslagen van eerdere jaren, dan kunt u deze per email opvragen bij de penningmeester van LeukOmteLeren: penningmeester@leukomteleren.nl.

Declaratiebeleid

Het declaratiebeleid beschrijft het beleid van LeukOmteLeren ten aanzien van declaraties die gedaan worden door vrijwilligers, medewerkers en bestuur.