LeukOmteLeren wordt gemaakt doordat vele organisaties en mensen met elkaar samen werken: De gastdocenten uit het Arnhemse bedrijfsleven en maatschappelijk leven, de vele vrijwilligers, drie beroepskrachten en een betrokken vijfkoppig bestuur.

Jaarcoördinatoren

LeukOmteLeren heeft drie jaarcoördinatoren in dienst: voor elke jaargroep één. Elke jaarcoördinator is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen haar jaargroep. De programmamanager is eindverantwoordelijke en tevens verantwoordelijk voor alle algemene zaken binnen LeukOmteLeren.

Jaarcoördinator 
eerstejaars
Jaarcoördinator
tweedejaars
Jaarcoördinator derdejaars   Programmamanager
Tess Petra  
 Annemieke Mulders Tess Assen  Petra van der Heijden Eline Kooi 

Bestuurssamenstelling

In de samenstelling van het bestuur is er rekening mee gehouden dan deze een goede vertegenwoordiging van belangrijke stakeholders representeert. De volgende partijen dienen minimaal in het bestuur vertegenwoordigd te zijn:

  • Primair onderwijs
  • Voortgezet onderwijs
  • Bedrijfsleven

Daarnaast zijn de gezamenlijke Arnhemse Woningbouwcorporaties (GOW) een van de grootste sponsors van LeukOmteLeren. Bij voorkeur neemt ook namens het GOW een vertegenwoordiger plaats in het bestuur.

Bestuurders

Naam

Vertegenwoordiger voor:

Bestuursfunctie

Primair onderwijs

Voorzitter

Anne Marie van Lanen

Voortgezet onderwijs

Algemeen   bestuurslid

Peter Burgers

Onderwijsachterstandenbeleid

Penningmeester

Sierik Groep

Bedrijfsleven

Algemeen   bestuurslid

Karel Rietdijk

Bedrijfsleven

Algemeen   bestuurslid