LeukOmteLeren heet voluit Stichting Leuk Om te Leren Weekendschool Arnhem. De naam verraadt al een heleboel. Wij geloven erin dat kinderen het Leuk vinden Om te Leren en bieden hen in een driejarig traject de mogelijkheid hun horizon te verbreden en hun talenten te verkennen.

Dit doen wij de eerste 2 jaar door op zondag (vandaar weekendschool) een programma met gastlessen aan te bieden. Inspirerende professionals uit het Arnhemse bedrijfsleven verzorgen de gastlessen voor de deelnemende kinderen en jongeren. De gastdocenten bieden de kinderen een kijkje in hun beroep en laten de kinderen ervaren wat hun beroep inhoudt. Dit met als doel de kinderen te inspireren en te motiveren om te blijven leren.

Het derde, afsluitende, jaar krijgt iedere jongeren een eigen buddy. Met de buddy stelt de jongere zelf een programma samen: Welke beroepen willen ze nog verder verkennen? Welke ervaringen zouden ze nog op willen doen? Samen maken ze hun eigen programma waarin het doel voor buddy en jongere is: Samen leren en plezier beleven, elkaars horizon verbreden en elkaars talenten verder ontdekken.

Dit alles doen we vanuit de volgende missie en visie:

Missie

LeukOmteLeren biedt inspiratie en motivatie aan kinderen om te blijven leren voor een kansrijke toekomst voor kinderen voor wie dit geen vanzelfsprekendheid is.

Visie

Weten wat je kunt en wat je wil, motiveert. Daarom biedt LeukOmteLeren een programma gericht op horizonverbreding en het verkennen van eigen talenten. De kennismaking met interessante mensen uit de samenleving en het bedrijfsleven zorgt ervoor dat het kind een bredere blik krijgt op zijn mogelijkheden. LeukOmteLeren zorgt voor deze ontmoetingen door een werkwijze die naast deze verbreding van de omgeving, het talent van het kind centraal zet en ontwikkelt. Kinderen en professionals inspireren elkaar hierbij.

In onderstaand filmpje, gemaakt door leerlingen van LeukOmteLeren, geven de leerlingen een beeld van wat zij doen bij de weekendschool.