Annemieke Mulders

Voor schooljaar 2017-2018 ben ik de jaarcoördinator van de eerstejaars groep. Ik zie er naar uit om kennis te maken!

Contact

Heb je als leerling of ouder vragen of opmerkingen over het eerste jaar? Ik ben als volgt bereikbaar:

annemieke.mulders@leukomteleren.nl

06 – 526 290 23

Heb je algemene vragen over LeukOmteLeren? Neem dan contact op met Eline Kooi, programmamanager bij LeukOmteLeren