Stichting LeukOmteLeren, Weekendschool Arnhem

Postadres:
Postbus 2044
6802 CA Arnhem

Telefoon algemeen 06-41819603
Mail algemeen info@leukomteleren.nl
Kamer van Koophandel 09159763
Fiscaal nummer 8158.43.367
Bankrekeningnummer NL88RABO0128448199
Jaarcoördinatoren
Jaarcoördinator eerstejaars Annemieke Mulders
Jaarcoördinator tweedejaars Tess Assen
Jaarcoördinator derdejaars Tess Assen & Petra van der Heijden
Programmamanager Eline Kooi