LeukOmteLeren is een stichting: we hebben geen winstoogmerk. We zijn daarnaast door de belastingdienst aangemerkt als ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling.

Ben je benieuwd naar de planning in ons huidige schooljaar? Klik dan hier.

Ben je benieuwd naar ons beleid of de (financiële) jaarverslagen? Klik op de onderstaande links en bekijk deze documenten.

Jaarplan 2013-2014

Jaarplan 2014-2015

Jaarplan 2015-2016 

In het jaarplan leest u welke doelstellingen en plannen het bestuur heeft gesteld voor LeukOmteLeren.

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2014

Inhoudelijk jaarverslag 2014 – 2015

Jaarverslag 2015  

Inhoudelijk jaarverslag 2016 – 2017 

Jaarverslag 2017

Het jaarverslag beschrijft het financiële en inhoudelijke jaarverslag van de genoemde boekjaren. Bent u benieuwd naar financiële en inhoudelijke jaarverslagen van eerdere jaren, dan kunt u deze per email opvragen bij de penningmeester van LeukOmteLeren: penningmeester@leukomteleren.nl.

Declaratiebeleid

Het declaratiebeleid beschrijft het beleid van LeukOmteLeren ten aanzien van declaraties die gedaan worden door vrijwilligers, medewerkers en bestuur.